Het fondsHoe kan ik steunen?Steun aanvragenProjecten Contact

Projecten


Grow2Work
Grow2work is een community waar werkende en werkzoekende doven en slechthorenden ervaringen en tips kunnen uitwisselen. De werkloosheid onder deze groepen is hoog. Doel is om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hieraan wordt onder andere gewerkt door inspirerende bijeenkomsten en trainingen. Verschillende fondsen, waaronder de Stichting Vrienden van Effatha, hebben dit project gesteund. Inmiddels is onze steun afgerond.
Meer informatie: www.grow2work.nl.
De Verbinding
Sinds 2007 bestaat De Verbinding BV, een commercieel bedrijf dat gespecialiseerd is in houtbewerking en metalen producten. De organisatie heeft een maatschappelijke missie en biedt een baan aan dove mensen die moeilijk regulier werk kunnen vinden. Duurzaamheid, begeleiding van kansarme groepen en vakmanschap zijn belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering. De Stichting Vrienden van Effatha is vanaf de start betrokken bij De Verbinding. Samen met Start Foundation, heeft ze de financiering voor haar rekening genomen, waarbij met name sociaal rendement voorop staat.
Meer informatie vindt u op de website van De Verbinding.
Klik hier voor een filmpje over De Verbinding.
Inmiddels is onze steun afgerond.

Libanon


Father Andeweg Institute for the Deaf is een christelijke school voor doven in Beiroet, Libanon. Eind 2008 hebben Geraldine & Anton Scheele in Ierland de Friends of FAID (Father Andeweg Institute for the Deaf) opgericht. Deze stichting ondersteunt het werk van het doveninstituut in Libanon.
De Stichting Vrienden van Effatha steunt een audiologie trainingsprogramma van Father Andeweg Institute for the Deaf.
Voor een verslag van een bezoek aan Libanon klik hier.
Voor meer informatie: www.friendsoffaid.ie.
Roemenie
In Satu Mare in Roemenie staat een informatiecentrum voor doven en slechthorenden. Vanuit dit centrum begeleiden twee medewerkers dove jongeren op weg naar een arbeidsplaats. Daarnaast geven vrijwiligers onder andere gebaren- en computercursussen.
In Satu Mare staat ook een school waarop dove en slechthorende kinderen les krijgen. De steun van de Stichting Vrienden van Efatha wordt voornamelijk gebruikt voor speciaal leesmateriaal, schoolartikelen en de inrichting van een audiologisch lokaal.
Het project is inmiddels afgerond.

Albanie 
Sinds 1996 steunt de Stichting Vrienden van Effatha het Instituut voor Doven en Slechthorenden in de stad Tirana in Albanie. Met de steun is een aantal bouwprojecten en renovatiewerkzaamheden verricht, zoals de bouw van lokalen, behandelkamers, slaapzalen, etc.
Naast de Stichting Vrienden van Effatha wordt de school ondersteund door particulieren, scholen en kerken in Nederland.

Kosovo
Vanaf 2016 is met tussenpozen het internaat en klaslokalen van de dovenschool in Prizren in Kosovo met steun van de Stichting Vrienden van Effatha opgeknapt. Daarnaast werd een nieuw interieur aangeschaft.

Belarus
Babruisjk ligt in Wit Rusland (Belarus). Wit Rusland ondervindt nog dagelijks de gevolgen van de zogenaamde Tsjernobylramp . Het land kent een ongewoon hoog aantal kankerpatiënten als gevolg van de nucleaire ramp in 1986. In Babruisjk is een internaat voor dove kinderen. De toestand laat sterk te wensen over. De Stichting Vrienden van Effatha steunt onder andere de renovatie.

U kunt hier het verslag lezen van de zomer 2023.

Voor meer informatie zie: www.hulpbelarus.nl.

Tadzjikistan
In Tadzjikistan hebben de doven het moeilijk. Ze hebben veelal geen studiemogelijkheden, geen werk, geen inkomen en geen waardering. Het project ‘Gelijke kansen’  werkt aan de verbetering van de positie voor doven in dit land. Klik hier voor meer informatie.

Hier vindt u het verslag van de zomer 2023.Rusland
In 2004 is de Stichting ICT Doven Rusland opgericht. Deze stichting wil de participatie van dove in de Rusische samenleving verbeteren. Dit wil ze bereiken met behulp van ICT. Diverse bedrijven in Nederland stellen computers beschikbaar en na revisie worden deze naar Rusland gebracht. Daar worden cursussen voor doven georganiseerd en studiemateriaal voor ze ontwikkeld.
Inmiddels is er een uitgebreid netwerk van doven. Het project heeft steun ontvangen van de stichting Vrienden van Effatha en het NCDO.
Het project is afgerond.

DeafNET
Ten behoeve van de doven in Afrika is in 2005 DeafNET opgericht. DeafNET is een expertisecentrum waarbij de meeste Afrikaanse landen zijn aangesloten. Het kenniscentrum bundelt onderzoek, expertise en alles wat kan bijdragen aan beter onderwijs en ontwikkeling van doven in Afrika. Ook organiseert ze regelmatig empowermenttrainingen voor Afrikaanse doven. DeafNET is gevestigd in Zuid-Afrika. De Stichting Vrienden van Effatha was nauw betrokken bij de oprichting en draagt bij aan de ontwikkeling van DeafNET.
Zie ook: www.deafnet.org.
 

Zuid-Afrika - Zweletemba
Zweletemba is een klein dorp dichtbij Worcester in Zuid-Afrika. In deze laatste plaats is sinds 1881 die Insituut vir Dowes gevestigd. In 1992 is dit instituut begonnen met een project om dove kinderen en volwassenen te indiceren en ze onderwijs, ondersteuning en hulp op weg naar werk te bieden. Inmiddels is er een school geboud en zijn er woon- en leefvooorzieningen voor dove volwassenen gerealiseerd. Dit project is afgerond.
Over het doveninstituut in Worcester is meer informatie te vinden op: www.deafnet.co.za.

Kenia
Vanaf 2003 is de Stichting Vrienden van Effatha betrokken bij de dovenschool in Lodwar in Kenia. In Lodwar wordt een nieuwe school gebouwd voor dove kinderen. Enkele jaren terug hebben de Wilde Ganzen ook voor deze school gevlogen.
Naast een dovenschool is er ook een internaat en een kleuterschool.
Meer informatie is te vinden op: www.stichting-ewoi.nl.


Rwanda
In Rwanda leven veel door de oorlog getraumatiseerde kinderen. De Stichting Silent Work trekt zich hun lot aan. De Stichting Vrienden van Efatha ondersteunt deze stichting bij haar werk.
Afgelopen jaren heeft ze onder andere gezinshuizen en een activiteitencentrum gebouwd. Hierin worden kinderen opgenomen die erstig getraumatiseerd zijn. Door middel van visualisatie wordt ze geleerd hun emoties een plek te geven. Hun familie wordt hierbij betrokken.
Zie ook: www.silentwork.org.
Senegal
Met visuele middelen zet de Stichting Silent Work zich in voor kinderen in Senegal. De voorzieningen voor kinderen met een beperking zijn in dit Afrikaanse land erg laag. Met behulp van beperkte middelen kunnen veel kinderen geholpen worden. Onderwijs en ontwikeling zijn belangrijke speerpunten van het project van Silent Work in Senegal.
Voor meer informatie en foto`s: www.silentwork.org.

Gambia
Gambia is een klein land in West Afrika omringd door Senegal. Vanaf 2009 steunt de Stichting Vrienden van Effatha hier een aantal projecten  voor Doven. Jaarlijks bezoeken onze projectleiders  dit land. De contacten met de Dovengemeenschap lopen via de St. John´s School for the Deaf en de Gambiaanse welzijnsstichting van en voor Doven GADHOH.
De belangrijkste projecten in Gambia zijn de uitbreiding van het aantal vestigingen van GADHOH in het binnenland. In Kanifing, Brikama, Farafenni, Basse en Essau zijn skill centers en nursery schools  opgericht. Een aanzienlijk deel van de kosten van bouw, huur, inrichting en exploitatie kwam voor rekening van SVE. Specifieke projecten zijn de financiering en organisatie van het leerlingenvervoer, het ontwikkelen van de Gambiaanse gebarentaal, het opleiden van leerkrachten gebarentaal en het opzetten van voedselprogramma’s.
De St. John´s school is geholpen aan een nieuwe schoolbus en een deel van hun gebouw is gerenoveerd.
De steun voor dit project is inmiddels afgerond.

Een fotoverslag van het project kunt u hier vinden.
De verantwoording over de eerste vijf jaar van het project vindt u hier.
Een reisverslag 2017 vindt u hier.
Een fotoverslag 2018 vindt u hier.

Abdou's saloon is een plaats waar doven in Gambia samenkomen. Dodou Loum vertelt er meer over.
Sierra Leone
De Nationale Dovenraad van Sierra Leone, de SLNAD, heeft in 2010 contact gezocht met Stichting Vrienden van Effatha (SVE). Deze organisatie  was op de hoogte van de activiteiten die SVE in Gambia ontplooit en wilde graag soortgelijke in Sierra Leone realiseren.
Sinds 2011 is SVE actief in Sierra Leone. Sinds het einde van de burgeroorlog in 2002 wordt hard gewerkt aan de wederopbouw. De hulp aan Doven heeft bij de overheid nog geringe prioriteit omdat er erg veel oorlogsinvaliden zijn die zorg behoeven. Het enige wat men kan doen is het betalen van de salarissen van de drie dovenscholen die het land kent.
DE SLNAD wilde allereerst een verenigingskantoor inrichten. Een eigen plek. Verbetering van Awareness en advocacy is de tweede prioriteit. SVE maakt dit financieel mogelijk. Er is nu een eigen kantoor in Freetown die, hoewel nog niet helemaal ingericht, toch al dienst doet als ontmoetingsplek voor Doven.  Als het kantoor klaar is wil men gaan werken aan voorlichting, het opzetten van een tolkenvoorziening en het ontwikkelen van cursusmateriaal waarmee lessen gebarentaal kunnen worden gegeven. Er is inmiddels een samenwerkingsverband tot stand gebracht tussen de St. John’s School of the Deaf in Gambia en de SNLAD. Vanuit Gambia zal een audicien naar Sierra Leone worden gestuurd voor het screenen van doven en slechthorenden en het aanmeten van gehoorapparatuur. SVE zal dit bekostigen.
In Freetown, de hoofdstad, bevindt zich de Nationale School voor Doven met 120 leerlingen. Geen van de onderwijzers heeft een opleiding voor dovenonderwijs gevolgd. De gebaren die worden gebruikt ontleent men aan de American Sign Language (ASL). De leerkrachten hebben dringend behoefte aan specifieke scholing. De school heeft negen jaar geleden een tweedehandse bus gekocht die echter nu kapot is en niet meer kan worden gerepareerd. Als gevolg daarvan komen er maar 80 kinderen naar school in plaats van de 120 die vorig jaar nog kwamen. Er moet dus een andere bus komen. De overheid heeft al tien maanden lang geen geld overgemaakt voor het betalen van de salarissen van de leerkrachten. Ook is er geen geld om eten voor de kinderen te kopen. In de middagpauze krijgen de kinderen alleen een kadetje. SVE wil hier de helpende hand gaan bieden en tenminste zorgen voor leerlingenvervoer en voor de dagelijkse warme maaltijd.
Dit project is afgerond.

Een fotoverslag van het project kunt u hier vinden.
Een reisverslag 2016 vindt u hier.
Een fotoverslag 2018 vindt u hier.
Senegal
Alweer enige jaren ondersteunen wij het project `Alfabetisering Doven in landelijk Senegal`. Het gaat hierbij om cursussen voor doven georganiseerd door de Kemperstichting in samenwerking met lokale organisaties.
In zogenaamde leerherbergen krijgen doven les van vrijwilligers. Deze zijn opgericht mede met steun van UNESCO Centrum Nederland. De steun van de Stichting Vrienden van Effatha wordt gebruikt voor de opleiding van animateurs en de ontwikkeling en productie van leermiddelen. Ethiopië - Doofblinden
Afgelopen 3 jaar hebben medewerkers van Kentalis met expertise over doofblindheid hun kennis en vaardigheden overgedragen aan allerlei Ethiopische professionals: aan leraren van doven en blinden scholen, aan oog- en oorartsen, aan community-werkers, aan docenten van de universiteit, en aan Doofblinde mensen zelf.
Met deze kennis zijn in 2014 en 2015 allerlei activiteiten ontwikkeld door Ethiopiërs zelf:
- Training over doof blindheid op de speciale scholen in de regio 
- Training over doofblindheid aan community werkers die vooral in de dorpen werken en bij gezinnen komen
- De universiteit heeft research gedaan naar oorzaken en aantallen van doofblindheid in vijf regio’s. Ze hebben ook bekeken naar de aan- en afwezigheid van diensten voor deze mensen.
- De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd en onder de aandacht gebracht bij ministeries
- De resultaten van de research worden via bijeenkomsten en per mail gedeeld met organisaties en personen, zowel nationaal als internationaal.
- Allerlei trainings- en voorlichtingsmaterialen worden ontwikkeld en vertaald in Amharic
- Een van de docenten van de Universiteit heeft zijn Master in Doofblindheid gehaald op de Universiteit van Groningen.
- Doordat de Universiteit en de doofblindenorganisatie nu lid zijn van de Internationale organisatie DeafBlind International (DBI) kunnen ze gemakkelijker naar internationale congressen van DBI en  daardoor kennis en ervaringen delen met andere landen.
Zie ook: www.kentalis.nl.
Marokko Fonds
Van 2006 tot 2015 was de Stichting Vrienden van Effatha betrokken bij het Marokko Fonds. De Stichting Marokko Fonds is een onafhankelijke organisatie, opgericht in 2005 met steun van de NCDO. Het Fonds beoogt projecten gericht op duurzame ontwikkeling in Marokko te steunen. Belangrijkste aandachtsgebieden van het Fonds zijn onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, gelijke rechten, cultuur en sport.
Meer informatie over de projecten en werkwijze van het Marokko Fonds staat op: www.marokkofonds.nl

In 2012 richtte het Marokkofonds met de dovenorganisaties in Marokko de de website www.capacityforum.wordpress.com op. Hierop staat onder andere een fim waarin verteld wordt over de veranderingen binnen de Marokkaanse dovenorganisaties na hun deelname aan het trainingstraject `capaciteitsversterking`. 

Het Marokko Fonds heeft dankzij de steun van Stichting Vrienden van Effatha de afgelopen jaren een stevig netwerk opgebouwd in Marokko binnen zelforganisaties voor doven en slechthorenden, universiteiten en overheidsinstanties. Dit netwerk heeft zich verstevigd tijdens het Matra programma voor doven en slechthorenden waaraan het Marokko Fonds samen met de Koninklijke Auris Groep uitvoering gaf.
In samenwerking met andere partners wordt komende jaren gestreefd naar:
- implementeren van onderwijsmodules binnen de Onderwijsacademie in de regio Groot-Casablanca
- signalering en diagnostiek in de voorschoolse periode
- toeleiding naar onderwijs voor kinderen met een auditieve- en communicatieve handicap
- toeleiding naar arbeid; het vergroten van opleidingsmogelijkheden en stage.
De steun is in 2015 afgerond. 
Peru
In 2008 bracht een groep dove en horende jongeren een bezoek aan Peru. Ze deden er vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsproject. Doel van het project is bruggen te bouwen tussen doven en horenden in Nederland en Peru. Dit project is er op gericht de eigenwaarde van doven te vergroten.

Klik hier voor het verslag van het bezoek.

Inmiddels steunt de Stichting Vrienden van Effatha via de StOI het project in Peru. Voor meer informatie zie: www.gelijkekansenperu.nl.
 Nepal
Sinds 2017 steunt de Stichting Vrienden van Effatha de bouw van een dovenschool in het district Dhading in Nepal. Dit doen we in samenwerking met de Stichting Diyo. Eerder steunde de Vrienden van Effatha de aankoop van de grond. Met Amerikaanse steun is het casco van de school gebouwd, maar na de aardbeving heeft het werk lange tijd stil gelegen. Komende vijf jaar wordt de school met internaat voor 72 kinderen van 5 tot en met 16 jaar afgebouwd en wordt een programma opgezet.
Meer informatie over de Stichting Diyo Nepal: www.diyonepal.nl.Bali
In het noorden van Bali, vlakbij Singaraja, ligt Bengkala. In dat dorp wonen relatief veel dove mensen. Bijzonder is dat het dorp een eigen gebarentaal heeft, die ook door veel horenden gebruikt wordt.
Dove kinderen gingen tot voor drie jaar terug niet of nauwelijks naar school. Ze worden nu opgevangen door de plaatselijke reguliere basisschool.
Een onderzoekster van het Max Planck instituut in Nijmegen heeft daar een eerste aanzet voor gegeven. Omdat haar project stopt, wordt dit vanaf september 2009 gefinancierd door de Stichting Vrienden van Effatha. Van het geld wordt een onderwijsassistent betaald die de gebaren kent. Ook worden er leermiddelen voor aangeschaft. Daarnaast is er vanuit Nederland regelmatig ondersteuning voor de docenten. Het betreft advies en contacten met de inspectie en de dovenschool in Singaraja.
Sri Lanka
In Bandaragama in Sri Lanka steunt de Stichting Vrienden van Effatha sinds 2005 het Service Centre for the Disabled. Dit is een, in Sri Lanka unieke centrum, opgericht in 1983, met als doel het helpen van mensen met een beperking.

In het centrum, verbonden aan een klein districtsziekenhuis, worden naast veel dove kinderen en volwassenen, mensen met diverse beperkingen gezien.

De volgende faciliteiten worden geboden:

Spraak- en taaltherapie voor dove kinderen, kinderen met een verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme; gehooronderzoek; verstrekken en reparatie van hoorapparatuur; vervaardigen van oorstukjes; fysiotherapie; advies en hulp aan ouders, visusonderzoek; verstrekken van brillen, krukken en rolstoelen.
De steun is afgerond.